Hyujdai H1รถเช่าขับเองโปรโมชั่น

บริการรถเช่า – สำหรับขับเอง

THAITAXISERVICES™

  บริการรถเช่าสำหรับขับเองในรุ่น  Hyundai H1 Deluxe  เช่ารถขับเอง  อัตราค่าบริการดังนี้

อัตราค่าบริการ  เช่ารถ  Hyundai H1 Deluxe

  • -  รายวัน  4,000  บาท/วัน
  • -  รายสัปดาห์  วัน  2,500  บาท/วัน
  • -  รายเดือน  30  วัน  60,000  บาท/วัน
Share this: