Services Type B-th

ฟรีค่าผ่านทางพิเศษ

พิเศษสำหรับผู้โดยสารทุกท่านด้วยฟรีค่าธรรมเนียมพิเศษทั้งในเมืองและรอบเมือง