350/42 หมู่.1 ถนนราษฎ์พัฒนา แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520.
02-942-4114

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3160101571481

บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี: THAITAXISERVICES
ธนาคาร: Bangkok Bank
เลขที่บัญชี: 091-713-680-6
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
Electronic Format (Swift code): BKKBTHBK

เอกสารอ้างอิง

Link: ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง